fbpx
Skip to main content

Telefon :+48 505 709 039   Adres email: kontakt@tervita.pl

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” Janusz Korczak

Psychologia dziecięca.

Uśmiech dziecka jest dla rodzica jedną z najważniejszych wartości. To właśnie on sprawia, że cofamy się do własnego dzieciństwa i na nowo odkrywamy beztroskę zabawy i piękno świata. To właśnie dzieci są dla dorosłych inspiracją, dzieląc się z nimi swoją wyobraźnią i spostrzeżeniami.

Jeżeli zauważasz, że Twoje dziecko:

  • jest wycofane z kontaktu z innymi
  • jest niespokojne
  • często powtarza, że się boi

  • doświadcza niepowodzeń w szkole, ma trudności w nauce
  • odmawia jedzenia

... to zapraszamy do skorzystania z pomocy psychologicznej oferowanej przez nasz Instytut.

Oferta obejmuje zarówno konsultacje diagnostyczne, celem oceny aktualnego rozwoju dziecka oraz obszarów wymagających wspomagania, jak również konsultacje terapeutyczne, w ramach dalszej pracy z dzieckiem.

Wsparciem obejmujemy także rodziców, którzy potrzebują porady psychologa w sprawie dziecka. We współpracy z innymi terapeutami, wspólnie podejmujemy decyzje o doborze terapii i kierunku działania.

Diagnoza rozwoju psychoruchowego (skierowana dla dzieci w wieku 1-6)

Oferta skierowana jest do każdego rodzica, który pragnie zdobyć informacje o poziomie rozwoju swojego dziecka. Diagnostyka składa się z wywiadu z rodzicami oraz spotkaniem z dzieckiem (liczba spotkań zależy od wieku dziecka i indywidualnych ustaleń z psychologiem). Ocena rozwoju dziecka jest przeprowadzana na potrzeby zarówno placówek oświatowych, jak i indywidualnych.

Diagnoza rozwoju emocjonalnego i społecznego dzieci

W ramach diagnozy przeprowadza się wywiad z rodzicem oraz badanie dziecka (liczba spotkań zależy od wieku dziecka i indywidualnych ustaleń z psychologiem). Zalecana jest dla dzieci, u których zauważa się wysoki poziom lęku, niepokój, problemy w kontaktach z ludźmi, konflikty z rówieśnikami, trudności z wyrażaniem emocji, częste wybuchy złości i inne.

Diagnoza rozwoju intelektualnego dzieci i młodzieży

W ramach diagnozy przeprowadza się wywiad z rodzicem oraz badanie dziecka (liczba spotkań zależy od wieku dziecka i indywidualnych ustaleń z psychologiem).

Praca z terapeutą

Terapia indywidualna dzieci ustalana jest wraz z rodzicem, po procesie diagnostycznym. Długość trwania terapii zależna jest od rodzaju zgłaszanego problemu, wyniku diagnozy i ustaleń z psychologiem. W ramach pracy z dzieckiem, proponujemy regularnie spotkania z opiekunem dziecka.

Agnieszka Rak

Krystyna Buszman

Sara Żytyńska