fbpx
Skip to main content

Telefon :+48 505 709 039   Adres email: kontakt@tervita.pl

Cennik

PSYCHOLOG / NEUROPSYCHOLOG / SEKSUOLOG

 

Rodzaj wizyty

CZAS

CENA

UWAGI

 USŁUGI PSYCHOLOGICZNE

Pierwsza konsultacja psychologiczna

Do 60 min

200 zł

Pierwsza konsultacja psychologiczna odbywa się z rodzicami / opiekunami dziecka bez obecności dziecka

Konsultacja psychologiczna / Sesja psychoterapii indywidualnej u psychoterapeuty

Do 50 min

180 zł

Krystyna Buszman
Agnieszka Rak

Konsultacja psychologiczna 

Do 50 min

160 zł

 Sara Żytyńska
 Maria Kosicka
Angelika Karczewska

Konsultacja rodzinna z 1 terapeutą

Do 90 min

200 zł

Krystyna Buszman
Agnieszka Rak

Konsultacja rodzinna z 2 terapeutami

Do 90 min

300 zł

Krystyna Buszman
Agnieszka Rak

Diagnoza rozwoju emocjonalnego i społecznego

1 spotkanie diagnostyczne do 50 min

omówienie opinie do 30 min

150 zł

60 zł

 

Badanie potencjału intelektualnego

 2-3 spotkania

 500 zł

Krystyna Buszman
Agnieszka Rak

Badanie kandydatów na rodziny zastępcze i rodzin zastępczych z wydaniem opinii

 2-3 spotkania

500 zł

Agnieszka Rak

Ocena struktury osobowości  (MMPI-2, RISB)

1 spotkanie diagnostyczne do 120 min

 400zł

Krystyna Buszman

Diagnoza w kierunku FASD (badanie 4-cyfrowym kwestionariuszem FASD, wybrane próby kliniczne

 2-3 spotkania 

550 zł

Krystyna Buszman 
Agnieszka Rak

Trening audioneuronalny Stevena Porgesa (SSP)

Do ustalenia z terapeutą

2000 zł

Krystyna Buszman

    TRENINGI SŁUCHOWE
 Trening słuchowy metodą Johansena – JohansenIAS 1 spotkanie
Badanie przetwarzania słuchowego przed pierwszą płytą obejmuje:
badanie audiometryczne jedno- i obuuszne, badanie laterializacji, test dychotyczny dla mowy
 350 zł  Krystyna Buszman
 Trening słuchowy metodą Johansena – JohansenIAS

1 spotkanie

Badanie przed kolejną płytą

300 zł  Krystyna Buszman
Koszt płyt

Płyta Indywidualna
Płyta Standard

250zł
200zł

Krystyna Buszman
Trening słuchowy SSP
®
Stephena Porgesa
Obejmuje badanie audiometryczne przed zastosowaniem treningu, dostęp do
platformy z programem treningu, badanie audiometryczne porównawcze po zakończonym trening
 2000zł  Krystyna Buszman

 USŁUGI SEKSUOLOGA 

Pierwsza Konsultacja Seksuologiczna

Do 50 min

200 zł

 Sara Żytyńska

Konsultacja seksuologiczna

Do 50 min

180 zł

 Sara Żytyńska

Diagnoza dysforii płciowej

Do ustalenia

Do ustalenia z terapeutą

 Sara Żytyńska

Opinia seksuologiczna 

  190 zł Do wydania opinii potrzebnych jest 3-6 spotkań

 USŁUGI DODATKOWE 

Wydanie opinii psychologicznej  z procesu terapeutycznego

 

Od 50 zł

 

Wydanie opinii neuropsychologicznej z procesu terapeutycznego

 

Od 50 zł

 

 LOGOPEDA / NEUROLOGOPEDA

Rodzaj terapii

Czas

Cena

uwagi

Pierwsza konsultacja logopedyczna

Do 60 min

180 zł

terapia dyslalii (poprawa artykulacji, korekta wad wymowy)

terapia dyzartrii (pomoc osobom, które mają uszkodzoną część ruchową ośrodkowego lub obwodowego   układu   nerwowego   i   w   nieprawidłowy   sposób   artykułują   głoski,   majązaburzenia oddychania czy fonacji)
masaż logopedyczny wewnętrzny i zewnętrzny

terapię afazji, alalii, opóźnionego rozwoju mowy

poprawa zdolności komunikacyjnych osób z problemami neurologicznymi

Pierwsza konsultacja neurologopedy

Do 60 min

200 zł

Terapia logopedyczna, Terapia zaburzeń karmienia, 
Terapia dla dzieci mających trudności w pisaniu i czytaniu

Do 45 min

130 zł

Diagnoza zaburzeń karmienia

Do 60 min

140 zł

 

Wydanie pisemnej opinii logopedycznej

 

50 zł

 

Wydanie zaświadczenia

 

20 zł

 

 LARYNGOLOG

Rodzaj terapii

Czas

Cena

uwagi

Pierwsza konsultacja laryngologiczna

Do 30 minut

200 zł

Rozpoznawanie, profilaktyka, leczenie zachowawcze  chorób ucha, nosa, zatok,
krtani, gardła oraz pozostałych narządów głowy i szyi (ślinianek, języka, i węzłów
chłonnych)
Diagnostyka zaburzeń:
-słuchu i szumów usznych,
-zawrotów głowy i zaburzeń równowagi,
-zaburzeń oddychania podczas snu (chrapanie, bezdechy senne)

Konsultacja plus badanie słuchu - audiometria 

Do 30 minut

230 zł 

 

  TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Rodzaj terapii

Czas

Cena

uwagi

Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej

2-3 spotkania do 60 min

600 zł

DIAGNOZA W KIERUNKU ZABURZEŃ INTEGRACJI SENSORYCZNEJ Z OPINIĄ I
OMÓWIENIEM
Pierwsze spotkanie samego rodzica/ opiekuna prawnego dziecka – 30 min
1 lub 2 kolejne spotkania z dzieckiem – diagnoza
Ostatnie spotkanie omówienie diagnozy wraz z dokumentem (sam rodzic)
do 30 min
 Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej 2-3 spotkania do 60 min   500 zł
DIAGNOZA W KIERUNKU ZABURZEŃ INTEGRACJI SENSORYCZNEJ BEZ OPINII
500 zł
Pierwsze spotkanie samego rodzica/ opiekuna prawnego dziecka – 30 min
1 lub 2 kolejne spotkania z dzieckiem – diagnoza
Ostatnie spotkanie omówienie diagnozy (sam rodzic) do 30 min
Możliwość odebrania opinii do 3 miesięcy po przeprowadzonej diagnozie
100 zł

Pierwsza konsultacja dziecka posiadającego diagnozę SI

do 50 min

180 zł

 

Terapia integracji sensorycznej

Do 50 min

130 zł

 

Wydanie dodatkowej opinii

 

30 zł

 

DIETETYK

Rodzaj terapii

Czas

Cena

uwagi

Pierwsza konsultacja dietetyczna:

- dla osób dorosłych

- dla dzieci szkolnych i starszych

- dla alergików

- dla niejadków

- dla chcących stracić zbędne kilogramy

 

 

Do 90 min

250 zł

analiza składu ciała na specjalistycznym analizatorze oraz omówienie i porównanie wyników do obowiązujących norm

szczegółowy wywiad żywieniowy        ustalenie preferencji żywieniowych oraz szczegółów dotyczących jadłospisu

indywidualnie opracowany 7-dniowy jadłospis prowadzenie dzienniczka żywieniowego

Pierwsza konsultacja dietetyczna:

- dla najmłodszych dzieci

- dla rodziców chcących rozszerzyć dietę dziecku

- dla przedszkolaków jedzących posiłki poza domem

- dla dzieci z problemami zaparcia

Do 90 min

200 zł

analiza składu ciała na specjalistycznym analizatorze oraz omówienie i porównanie wyników do obowiązujących norm

szczegółowy wywiad żywieniowy

ustalenie preferencji żywieniowych oraz szczegółów omówienie popełnianych błędów

szczegółowe zalecenia

konsultacja kontrolna po 2 tygodniach

prowadzenie dzienniczka żywieniowego

Pierwsza konsultacja dla 2 osób

Do 90 min

350 zł

analiza składu ciała na specjalistycznym analizatorze oraz omówienie i porównanie wyników do obowiązujących norm

szczegółowy wywiad żywieniowy

ustalenie preferencji żywieniowych oraz szczegółów dotyczących jadłospisu

indywidualnie opracowany 7-dniowy jadłospis

prowadzenie dzienniczka żywieniowego

Wizyta kontrola

30  min

80 zł

omówienie zapisów z dzienniczka żywieniowego

analiza składu ciała

monitorowanie postępów

uwzględnia wszelkie modyfikacje w jadłospisie

omówienie wprowadzania nowych nawyków żywieniowych

praca z dzieckiem nad zmianami w formie zabawy

Wizyta kontrolna dla 2 osób

Do 45 min

100 zł

 

Analiza składu ciała (ważenie na analizatorze)

 

30 zł

 

Dodatkowy indywidualny jadłospis 7 dniowy

 

120 zł

 

Dodatkowy indywidualny jadłospis 14 dniowy

 

180 zł

 

 FIZJOTERAPIA

Rodzaj terapii

Czas

Cena

uwagi

Pierwsza konsultacja fizjoterapeutyczna dla dzieci i młodzieży

Do 55 min

180 zł

Anna Lewandowska

Judyta Pietras

Pierwsza konsultacja fizjoterapeutyczna dla dzieci i młodzieży

Do 55 min

 

 

 

 

150 zł

 

 

 

 

diagnostyka postawy i sylwetki dziecka

badanie stóp na podoskanerze

badanie skoliometrem, goniometrem

diagnostyka fotograficzna postawy

szczegółowa diagnostyka stóp

ocena krzywizn kręgosłupa

diagnostyka ortopodologiczna

 Fizjoterapia + Logopedia  Do 55 min

230

Anna Lewandowska

Pierwsza Konsultacja małego dziecka (do 1 r.ż) w zakresie
fizjoterapeutycznym oraz logopedycznym
FIZJOTERAPIA + LOGOPEDIA
Pierwsza konsultacja samego rodzica – przeprowadzenie wywiadu (30 min)
60 zł
Drugie spotkanie diagnostyczne wizyta z dzieckiem (do 60 min) 180zł-230
 
 

Anna Lewandowska

Dziecko od 1 r.ż do 4 r.ż w zakresie fizjoterapeutycznym oraz
logopedycznym (psychoruchowa)

Opinia pisemna – karta opisowa

 

50 zł

 

Pierwsza konsultacja fizjoterapeutyczna dla dorosłych

Do 55 min

150zł

 

Sesja fizjoterapeutyczna dla dorosłych/dzieci

Do 55 min

 

120 zł

 

 

Profilaktyka wad postawy / trening funkcjonalny / trening ogólnousprawniający 

 

 55 min

 30 min

120 zł

60 zł

terapia wad kręgosłupa

terapia wad kolan

terapia wad stóp

Kinesiology taping

 

Od 30 zł

 

Masaż Schantali

55 min

150zł

 

 WKŁADKI ORTOPEDYCZNE

Rodzaj terapii

Czas

Cena

uwagi

Wizyta diagnostyczna

Do 60 min

120 zł

- Pełna diagnostyka stóp wraz z diagnozą sylwetki i postawy ciała

- Badanie ortopodologiczne

- Pierwsza wizyta kontrolna

Wkładki z włókna węglowego – wkładki sensomotoryczne, korekcyjne

 

350 zł

 

Wkładki odciążające

 

150 zł

 

wizyta kontrolna

30 min

50 zł

 

 

W razie pytań prosimy o kontakt