fbpx
Skip to main content

Telefon :+48 505 709 039   Adres email: kontakt@tervita.pl

Neuropsychologia.

Wszystko, co się nam przydarza – muzyka, której słuchamy, ludzie, których kochamy, książki, które czytamy, emocje jakie odczuwamy – wpływa na sposób, w jaki rozwija się nasz mózg.

Na co warto zwrócić uwagę?

Mózg dziecka zaczyna się rozwijać już we wczesnym okresie ciąży. Na jego rozwój ma wpływ cała gama różnorodnych czynników. Gdy dziecko przychodzi na świat, jego mózg waży zaledwie ok. 350 gramów, jednakże już wtedy zachodzi w nim mnóstwo zmian i procesów istotnych dla dziecięcego funkcjonowania.

Mózg posiada zdolność plastycznego dostosowywania się do wymogów środowiska, lecz zdarza się, że w wyniku różnych zdarzeń czy sytuacji rozwija się odrobinę nietypowo. Wówczas mogą pojawić się trudności w rozwoju ruchowym, umysłowym czy językowym. Dziecko może zmagać się z problemami w uczeniu się umiejętności szkolnych – nauce czytania, pisania czy liczenia. Może również być nadpobudliwe psychoruchowo i nie umieć skupić uwagi.

Istotą diagnozy neuropsychologicznej jest ocena poznawczych umiejętności dziecka z uwzględnieniem zarówno jego mocnych stron jak i sfer wymagających pracy i wsparcia, by mogło w pełni korzystać z drzemiącego w nim potencjału.


Oferujemy diagnozę i wsparcie :

Dla Dzieci
  • dla dzieci mających trudności w szkole z nauką pisania, czytania czy nauką matematyki
  • dla dzieci bardzo żywych, którym trudno usiedzieć w miejscu i skupić się na poleceniach – pod kątem diagnozy nadpobudliwości psychoruchowej, impulsywności i zaburzeń uwagi
  • dla dzieci mających problemy z uczeniem się i zapamiętywaniem
  • dla dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju, ze spektrum autyzmu pod kątem diagnozy ich uzdolnień i kłopotów
  • dla dzieci i młodzieży celem oceny ich poziomu rozwoju intelektualnego
Dla Rodziców
  • dla rodziców potrzebujących wskazówek do ćwiczenia i wspierania umiejętności dziecka
  • dla rodziców chcących uzyskać porady, w zakresie radzenia sobie z problemowymi zachowaniami dziecka

Neuropsycholog Chorzów

Neuropsychologia to nauka o tym, jak działa mózg i co się dzieje, gdy nie działa. Neuropsychologia dziecięca to poddziedzina neuropsychologii, która koncentruje się na dzieciach mających problemy ze zdrowiem fizycznym lub psychicznym. Sprawdź: neuropsychologia dzieci Chorzów.

Neuropsychologowie muszą być w stanie zrozumieć rozwój neurologiczny dzieci z ich zaburzeniami, zdolnościami poznawczymi i wzorcami zachowań. Muszą również być w stanie zinterpretować wyniki badań, aby postawić dokładną diagnozę.

Neuropsychologia medyczna Chorzów

Neuropsychologowie pracują z pacjentami w różnych warunkach, w tym w szpitalach, klinikach, szkołach i domach. Często są proszeni o współpracę z innymi profesjonalistami, takimi jak lekarze i psychologowie, w celu świadczenia usług dla całych rodzin pacjentów, jak również dla nich samych. U nas przyjmuje neuropsycholog dziecięcy, Chorzów.

Neuropsychologia dziecka Chorzów

Neuropsycholog dziecięcy jest specjalistą zajmującym się badaniem neuropsychologicznym dzieci i młodzieży. Współpracuje z rodzicami, nauczycielami, lekarzami, terapeutami, pediatrami, psychologami i psychiatrami, aby pomóc zdiagnozować problemy ze zdrowiem psychicznym u dzieci. Neuropsychologia dziecięca - Chorzów. Centrum medyczne, neuropsychologicznej, pomagamy w problemach w zakresie neurologii, zaburzeń układu nerwowego, takich jak zaburzenia pamięci. Jesteśmy dla osób dorosłych i dzieci. Neuropsychologia - Chorzów.